Open Directory Project ... ukážeme Vám to co chcete vidět Vy a ne to co chtějí obchodníci a propagátoři 
Úvod | Proč používat ODP | Jak přidat odkaz | Staňte se editorem | Diskuze | Blog
Katalog DMOZ.org postihl rozsáhlejší výpadek editační aplikace a s tím související nefunkčnost navrhování odkazů či jejich aktualizace. Katalog pro veřejnost jako takový je i nadále funkční. Navrhovatele odkazů prosíme o trpělivost. Více informací v příspěvku Výpadek editační aplikace.

Jak efektivně přidat odkaz do ODP ke vzájemné spokojenosti adresáře a vlastníka stránek

      Open Directory Project (ODP někdy také DMOZ) je největší lidmi editovaný katalog stránek na internetu. Vytváří ho obrovská skupina dobrovolných editorů a tak vzniká seznam zhodnocený lidmi "z oboru". Cílem není vytvořit katalog všech stránek na Internetu, ale spíše výběr toho nejlepšího, proto editoři zařazují většinou jen kvalitní a informačně hodnotné stránky. Součástí katalogu je také sekce věnovaná stránkám v českém jazyce. Do katalogu můžete navrhovat své stránky a nebo se můžete stát přímo jeho editorem.


      Navržená a případně poté zařazená stránka do adresáře ODP se stává součástí hlavního "produktu" adresáře, tzv. RDF (Rámec pro popis zdrojů [Resource Description Framework]), do kterého se ukládá obsah katalogu (struktura kategorií, odkazy a další informace). RFD s těmito daty je volně k dispozici a využívají je různé servery a stránky na internetu (jako například Google), ale můžete je využít i vy na svých stránkách úplně zdarma (je nutné však dodržet licenční podmínky). Stránky zařazené do adresáře ODP se mohou postupně objevovat i na jiných stránkách, které přebírají obsah adresáře v podobě RDF.

      Na začátek by bylo dobré upozornit, že zařazení odkazu v adresáři ODP není pro nikoho nutností ani závazkem. Pokud nesouhlasíte s podmínkami zařazování odkazů v adresáři ODP, pak žádné odkazy nenavrhujte. ODP slouží uživatelům internetu a nikoliv webmasterům a jejich obchodním praktikám. Primární cíl katalogu a jeho editorů je přinášet kvalitní obsah uživatelům internetu.

      Přidání stánky do katalogu není nijak složité, ale doporučujeme vám dodržovat jisté zásady, které se zde vám pokusíme nastínit. V adresáři ODP se dbá na výběru správné kategorie a na správném titulku a popisku. V tomto článku se vám tedy pokusíme dát jistá doporučení ohledně navrhování odkazů.

      Pokud jste již někdy přidávali nějaký odkaz (zejména asi do českých vyhledávačů), jistě byste pak zvládli přidat i odkaz do adresáře ODP, aniž by bylo nutné číst následující informace. Důrazně vám doporučujeme, aby jste si je přečetli, protože správným navržením odkazu můžete velice pomoci jeho případnému zařazení. Pokud vyberete správnou kategorii a zvolíte správně titulek a popis, pak bude případné zařazení odkazu provedeno až několikanásobně rychleji.Jak funguje zařazování odkazů navržených do ODP?
      Poté co odešlete formulář s vaším odkazem dojde nejprve k filtrování. Filtrování je prováděno automaticky a při něm se odstraní návrhy těch stránek, které jsou do katalogu ODP navrhovány vícekrát - tzv. spam. Vaše stránka může být označena za spam pokud je vícekrát navrhována do stejné kategorie nebo je zasílána do různých kategorií, které se k obsahu stránky vůbec nevztahují. Takové odkazy jsou pak odfiltrovány a nemají šanci se touto cestou do katalogu dostat.

      Odkazy, které projdou filtrováním jsou postupně zařazovány do kategorií, do kterých byly navrženy a tam automaticky zůstanou v tzv. nezařazených odkazech. V této chvíli již přichází ke slovu editor příslušné kategorie. Ten může odkaz vyřadit z katalogu, přesunout do jiné kategorie a nebo zařadit do kategorie kam byl navrhnut. Pokud má kategorie editora měl by se na nové odkazy podívat do 14 dnů až jednoho měsíce (pokud je kategorie zahlcena odkazy tak i déle a pokud editor kontroluje odkazy každý den může se na váš odkaz podívat třeba za pár hodin). U kategorií bez vypsaného editora, se novým odkazům věnuje editor z některé vyšší kategorie a nebo editor s vyššími oprávněními. V kategoriích bez editora může (ale nemusí) zařazení odkazu trvat déle.
 • Vyřazení odkazu: Editor může odkaz vyřadit v případě, že odporuje směrnicím katalogu a nebo je stránka nedodělaná nebo se jedná o kopii jiné stránky a nebo je její vlastní obsah chabý. Editor při zařazení / vyřazení odkazu zvažuje okolnosti uvedené ve směrnicích.
 • Přesun do jiné kategorie: Přesun odkazu se provádí v případě, že je odkaz navrhnut do nesprávné kategorie. V tom případě musí editor vyhledat vhodnou kategorii a do ní odkaz zaslat. Tato činnost je ve většině případů časově náročná a může se stát, že editor nevybere zrovna nejvhodnější kategorii nebo pošle odkaz do obecnější kategorie a dále se o něj musí starat postupně další editoři. Každému takovému editorovi se odkaz objeví v nezařazených odkazech spolu s odkazy navrženými přímo do té konkrétní kategorie a opět se čeká než se k němu editor dostane a než rozhodne co s ním. Tím se až několikanásobně prodlužuje doba na zařazení odkazu - nalezení té nejvhodnější kategorie se opravdu vyplatí.
 • Zařazení odkazu: Pokud editor zváží, že je navrhovaná stránka přínosná pro jeho kategorii, bude pracovat na jejím zařazení. Před zařazením musí zkontrolovat titulek a popisek stránky. Pokud stránka popisek nemá musí ho vymyslet. Většinou však editoři popisek mění, protože jen málokdy se stane, že popisek nezaujatě informuje o zaměření a obsahu stránek - v tom případě je ale odkaz zařazen mnohem rychleji, protože když editor vidí správně napsaný popisek a titulek je mu jasné že s tím nebude mít moc práce a zařadí ho dříve než odkaz, u kterého bude muset popis vymyslet nebo zásadně upravit.


Jaké stránky nebudou zařazeny?
      Zařadit lze jen stránky, které neodporují směrnicím. Obecně se nedoporučuje do katalogu zařazovat stránky, které nemají valný informační přínos. Dále se do katalogu nezařazují jisté typy stránek jejichž seznam je k dispozici zde:
 • tzv. Deeplinks
  Deeplinks (deeplinky) jsou odkazy na podstránky v rámci stránky, která již byla do katalogu navržena nebo zařazena. Obecně se deeplinky do katalogu nezařazují. Aby byl deeplink zařazen, musí mít vysokou informační hodnotu a přinášet zásadní informace, které se jinde na internetu těžko hledají. Pokud má někdo stránky věnované více úplně odlišným tématům (např. sport, literatura, bydlení) může každou část stránek navrhnout do příslušné kategorie a pokud stránky budou kvalitní a informačně hodnotné lze jejich zařazení zvážit ve více kategoriích. Pokud někdo bude například poskytovat služby v oblasti internetu např. registrace domén, poskytování hostingu a tvorba www stránek a zařadil by různé části stránek do různých podkategoriích v kategorii Internet, pak by neměly být takové odkazy zařazeny (musí si vybrat jednu kategorii podle služby, na kterou se specializuje nejvíc, a do ní odkaz zařadit - v popisku uvede i další služby, které v oblasti internetu a počítačů nabízí). Také se například nezařazují odkazy na pobočky firem, které mají na svých stránkách podstránky o svých pobočkách, do regionálních kategorií.

 • Stránky marketingově spřátelených společností (výrobce <=> prodejci, obchodní zástupci)
  Tyto stránky se nezařazují z důvodu zrcadleného a duplicitního obsahu na různých stránkách a jedná se například o následující případy: Pokud má nějaký výrobce své výhradní prodejce budou jejich stránky různé (zejména vzhledově), ale budou nabízet stejný obsah (stejné výrobky). Také případné weby obchodních zástupců nejsou zařazovány, pokud jen tlumočí nabídku společnosti, pro kterou pracují. Pokud kromě duplicitního obsahu budou stránky obsahovat i unikátní obsah, který bude mít jistou informační hodnotu, pak lze zařazení takové stránky zvážit. V žádném případě by neměla být zařazena stránka, na které je většina obsahu shodná s obsahem stránek výrobce / poskytovatele služby. V takových případech se zařadí jen stránky výrobce či primárního poskytovatele služby.

  Výňatek ze směrnic:
  Weby oddané prodeji a distribuci produktů by neměly být zařazovány, pokud to jsou spřátelené weby nebo je web pouze distributorem pro výrobce, který je již uveden v Adresáři. Účel ODP není replikovat jednotlivé seznamy nějakého online nákupního katalogu. Nicméně weby jednotlivých produktů nabízející podstatné informace, tipy, rady a informace o použití pro konzumenty jsou obyčejně přijatelné.

 • Shodné zrcadlící weby
  Jedná se o stránky se shodným obsahem, ale dostupné na dvou či více různých adresách. Do katalogu se navrhuje jen jedna adresa. Pokud máte stránky na více serverech za účelem rozložení jejich zátěže, uveďte pokud možno původní (originální) adresu.

 • Přesměrované a "zahalené" adresy stránek
  Adresy s přesměrováním a adresy, které skrývají správnou adresu stránky se do katalogu nezařazují. Do katalogu lze zařadit jen skutečnou adresu stránek.

 • Nelegální weby
  Weby s nezákonným obsahem by neměly být uvedeny v adresáři, zejména ty, které jsou zamýšlené a výrazně zaměřeny na zpřístupnění a distribuci nelegálních materiálů.Jak a kam tedy odkaz správně zařadit?
      V případě, že je vaše stránka hotová můžete ji navrhnout k zařazení do adresáře ODP. Pokud je však vaše stránka nekompletní doporučujeme vám abyste ji navrhli až bude kompletní. Nekompletní stránky (pokud neposkytují jedinečné a těžko jinde na webu dostupné údaje) nejsou většinou zařazeny.

Výběr správné sekce pro navržení odkazu
Nejdříve si vyberte sekci (případně více sekcí) katalogu, do které váš odkaz patří. Následující struktura vám pomůže:
      Samozřejmě, že pokud váš odkaz spadá do více sekcí, zařadíte ho vícekrát. Vícejazyčné stránky můžete přidat do více jazykových sekcí. V každé jazykové sekci je titulek a popisek psán příslušným jazykem - v české česky, v anglické anglicky atd. Kromě toho můžete odkazy zařazovat do tématických nebo regionálních kategorií (v jakékoliv jazykové sekci katalogu). Do regionálních kategorií budete navrhovat stránky, které se jakýmkoliv způsobem k regionu vztahují např. zaměřením, sídlem firmy atd. Do tématických kategorií se zařazují obecně zaměřené stránky bez vztahu k určité oblasti a takové stránky, které jsou užitečné každému nehledě na to zda bydlí v Aši, v Praze, v Brně, v Ostravě a nebo v Kotěhůlkách. Některé odkazy je možné zařadit jak do tématické tak i regionální kategorie např. výrobce automobilů i když firma sídlí jen v jednom regionu, ale rozhodně do tématické kategorie nepatří nějaká restaurace. Myslím, že příklady hovoří za vše:

Příklad č.1:
Společnost zabývající se komplexním vývojem www stránek a aplikací se sídlem v Brně nabízející své služby v ČR i zahraničí, stránky v angličtině, češtině a slovenštině:

Česká část stránek s českými popisky může být navrhnuta k zařazení v:
World/Česky/Počítače/Internet/Tvorba_a_vývoj_stránek/Komerční_tvorba/Komplexní_služby
World/Česky/Regiony/Evropa/Česká_republika/Kraje/Jihomoravský/Brno

Anglická část stránek s anglickými popisky může být navrhnuta k zařazení v:
Computers/Internet/Web_Design_and_Development/Designers/Full_Service
Regional/Europe/Czech_Republic/Regions/South_Moravia/Brno

Slovenská část stránek se slovenskými popisky může být navrhnuta k zařazení v:
World/Slovensky/Počítače/Internet/Tvorba_stránok/Komerčná_tvorba/Komplexné_služby
World/Slovensky/Regionálne/Európa

Příklad č.2:
Restaurace v Karlštejně, stránky v češtině a angličtině:

Česká část stránek s českým popiskem může být navrhnuta k zařazení v:
World/Česky/Regiony/Evropa/Česká_republika/Kraje/Středočeský/Berounsko/Obchod_a_služby/Restaurace_a_bary

Anglická část stránek s anglickým popiskem může být navrhnuta k zařazení v:
Regional/Europe/Czech_Republic/Regions/Central_Bohemia/Karlstejn

Upozornění k příkladům:
S postupným přibýváním odkazů dochází k přejmenovávání a reorganizaci současných kategorií a vytváření nových podkategorií. V příkladech uvedené kategorie již nemusí existovat přesně tak jak jsou uvedeny (mohou být přejmenovány nebo mohla být vytvořena jiná lepší struktura kategorií) a také v nich mohou být konkrétnější podkategorie, které v době psaní těchto příkladů ještě neexistovali. Tyto příklady považujte jen jako náznak, kde všude mohou být stránky zařazeny.

      Po výběru sekce katalogu je nutné vybrat konkrétní kategorii pro zařazení vašeho odkazu. Konkrétní kategorii naleznete postupným listováním adresáře od obecných kategorií ke konkrétnějším. Při listování katalogem a hledání vhodné kategorie a podkategorie vám pomohou tzv. popisky kategorie - v nich je uvedeno jaké stránky do kategorie (a podkategorií) patří. Pokud jsou v kategorii i podkategorie vypíše se popisek pro kategorii ale rovnou i popisky pro podkategorie aby se vám konkrétní kategorie hledala lépe. Doporučujeme vám se podle popisků orientovat (pokud jsou k dispozici - snažíme se je doplnit, aby byly u všech kategorií a podkategorií). Popisky kategorií (příp. podkategorií) si zobrazíte kliknutím na položku INFORMACE (v anglické sekci DESCRIPTION) v pravé horní části stránky:

náhled

      Při výběru konkrétní kategorie můžete využít i vyhledávání. Nechte si vyhledat nějaké klíčové slovo, které by mělo odpovídat vaší stránce - tak zjistíte v jakých kategoriích jsou zařazeny stránky podobné té vaší. U nalezených kategorií si však ještě ověřte, zda do nich opravdu vaše stránka patří - ověřte si popisek té příslušné kategorie a jí nadřazených kategorií.

      Pokud je vaše stránka zaměřena velmi konkrétně pak patří do odpovídající podkategorie umístěné zpravidla hlouběji ve struktuře (i když bude vaše stránka hlouběji ve struktuře není to nijak na škodu, protože ji najdou ti co ji opravdu hledají), pokud je stránka v rámci jednoho tématu zaměřena obecně nebo na více konkrétních problémů můžete jí navrhnout do obecnější kategorie (pokud existuje). Podobně to platí v regionálních kategoriích: Například pokud je stránka zaměřena na větší území v rámci jednoho kraje, navrhněte ji do příslušné krajské kategorie a nikoliv do podkategorií.

      Pokud se vaše stránka věnuje jen jednomu hlavnímu tématu ale nabízí více konkrétních věcí a obecnější kategorie, která by je všechny zahrnovala neexistuje pak bude nutné odkaz navrhnout jen do jedné z kategorií, kterým obsah stránek odpovídá (výběr je na vás - volte tu, jejíž zaměření na vaší stránce převládá), i když by stránka odpovídala více kategoriím v rámci jednoho tématu. Například společnost nabízející služby (tvorba stránek, webhosting a registrace domén) v oblasti internetu by mohla být zařazena do kategorií tvorba a vývoj stránek, webhosting a domény - z těchto se vybere jen jedna (dejme tomu, že hlavní činností firmy je návrh www aplikací, tak se vybere kategorie tvorba a vývoj stránek) a do popisku se uvedou i další nabízené služby a do dalších kategorií v internetu již tento odkaz navrhovat nebudete. Pokud je vaše stránka zaměřena na více témat například sport, počítače a literaturu můžete stránku navrhnout do příslušných podkategorií ve sportu, počítačích a kultuře.

      Výběr kategorie proveďte prosím co nejsvědomitěji. Pokud si nejste jisti klidně se zeptejte v diskuzi a pokud se vám zdá, že v adresáři chybí kategorie pro vaši stránku (a zároveň existuje více podobně zaměřených stránek aby ta vaše v té kategorii nebyla sama), sem s tím do diskuze. Volbou správné podkategorie výrazně snížíte dobu na případné zařazení vašeho odkazu.


      Až budete mít nalistovanou zvolenou kategorii, kliknete na odkaz Navrhnout URL (v anglické části katalogu suggest URL) a vyplníte formulář pro navržení odkazu. Věnujte mu stejnou pečlivost jako výběru kategorie - v případě, že ho vyplníte nevhodně bude údaje po vás upravovat editor, což zpozdí zařazení vašeho odkazu (většina editorů napřed vyřídí ty odkazy, které mají správně popisek a titulek, a odkazy se kterými budou mít více práce si nechávají na později). V tomto formuláři vyplníte adresu stránek, titulek, popis a vaši e-mailovou adresu. Nyní si tyto položky probereme detailněji:

Adresa stránek (URL)
      Pokud má vaše stránka více možných adres (například více domén na jednu stránku), navrhněte jen jednu adresu (pokud možno tu původní - originální).
 • Do adresy nezahrnujte označení souborů typu index.htm, index.html, index.php, default.asp atd. pokud to není nutné
  http://dmoz.wz.cz/index.php
  http://dmoz.wz.cz/

 • Pokud adresa nekončí přímo jménem souboru uvádějte koncové lomítko
  http://www.divadlosklep.cz/sklep
  http://www.divadlosklep.cz/sklep/

 • Nepoužívejte adresy, které přesměrovávají na vaše stránky - používejte přímo adresu stránek byť by byla dlouhá
  http://jihoceske.mineraly.zde.cz/
  http://www.gymck.cz/~flasar/mineral.html

Titulek
      Titulek je čistě název vaší stránky případně společnosti.
 • V titulku nesmí být nic jiného než oficiální název vaší stránky
  Geoweb - geologický informační server
  Geoweb

 • Nepoužívejte velká písmena
  GEOWEB
  Geoweb případně GeoWeb

 • Nepoužívejte znaky, nejsou-li součástí obchodního jména
  Romeo & Julie
  Romeo a Julie

Popisek
      Popisek by měl zahrnovat předmět stránek a to co obsahují (popisek = předmět + obsah). Tím dává přehled o zaměření a obsahu stránek. V popisku nepoužívejte reklamní styl stejně tak nepoužívejte první osobu jednotného či množného čísla. Takže žádné "Nabízíme zájezdy na Kanárské ostrovy.", ale mnohem lepší "Nabídka zájezdů na Kanárské ostrovy." Rovněž se zdržte přímého oslovení čtenáře: "Umožňuje ti posílat SMS zprávy zadarmo."

      V popisku neopakujte nic co je napsáno v titulku nebo v názvu kategorie, do které stránku zařazujete.
 • Stránka umístěná v regionální kategorii Praha a podkategorii restaurací a barů - že se jedná o restauraci v Praze není třeba uvádět a to NEJ nemá v adresáři ODP vůbec co dělat (například kromě Hlasování o nejlepší folkovou píseň 2004):
  Jedna z nejtradičnějších a úspěšně nejdéle trvajících restaurací v Praze.
  Nabídka jídel italské a americko-mexické kuchyně, možnost rezervace stolů, denní menu a soutěž o sombrero.

 • Další slova, kterým se musíme vyhnout jsou "naše", "Vás", "Vám", "skvělé ceny", "atd.", "a mnoho dalšího", "a více".
  Přinášíme vám naše čtyřicetidenní putování po Brazílii a mnoho dalšího.
  Čtyřicetidenní putování po Brazílii.

 • Nepoužívejte spojení "vše co jste chtěli vědět o ..." nebo "pro všechny" atd.
  Vše co jste kdy chtěli vědět o internetu.
  Historie a současnost Internetu, možnosti jeho využití v domácnostech a firmách a principy provozu počítačových sítí.

  Programy pro všechny
  Programy pro uživatele OS Windows

 • Každý popis zakončujte tečkou a v případě výčtu mezi poslední a předposlední položkou použijte spojku a nikoliv čárku
  Registrace domén, webhosting, tvorba www stránek
  Registrace domén, webhosting a tvorba www stránek.

 • Do popisku rozhodně nepatří výpis klíčových slov
  servery, hosting, design, web, webhosting, webdesign, graphics, graficky, admin, server, unix, UNIX, Unix, Linux, ...
  Tvorba www prezentací a internetových aplikací, registrace domén, webhosting a správa serverů a sítí.

 • Popisek by měl být tvořen logickou souvislou větou (větami).


      Pokud se budete držet uvedených rad bude váš odkaz zařazen až několikanásobně rychleji. Nesnažte se prosadit vám vyhovující kategorii, titulek a popis, ale vyberte kategorii kam váš odkaz patří, do titulku napište oficiální název vaší stránky a vyplňte objektivní a nezaujatý popis, který podává informaci co stránky nabízí. Pokud toto nedodržíte bude titulek a popisek bez milosti změněn, protože chceme budovat kvalitní katalog užitečný uživatelům internetu. Pokud má editor více nezařazených odkazů je celkem pochopitelné, že se nejprve bude věnovat těm, se kterými bude mít méně starostí.

      Pokud máte odkaz již zařazený v katalogu můžete ho změnit pokud si nalistujete příslušnou kategorii katalogu a kliknete na odkaz Změnit URL v horní liště a údaje o odkazu upravte. Tato úprava bude zaslána editorům ke schválení.


Odkazy do diskuzního fóra:


Ještě existuje zkrácená verze tohoto dokumentu s výtahem toho nejpodstatnějšího.Úvod | Podrobnější informace | Směrnice adresáře | Kategorie World/Česky | Katalog pro děti a mládež
Proč používat ODP | Jak přidat odkaz do ODP | Staňte se editorem | Diskuzní fórum | Odkazy

Tyto stránky pro vás ve svém volném čase vytvořili editoři české sekce adresáře ODP World/Česky.
Připomínky ke stránkám (co zde postrádáte, co by chtělo trošku rozvést atd.) pište prosím do tohoto diskuzního fóra.


Moji propagaci katalogu Open Directory Project podporuje Starhosting - profesionální webhosting, serverhosting a registrace domén.[CNW:Counter]