Open Directory Project ... ukážeme Vám to co chcete vidět Vy a ne to co chtějí obchodníci a propagátoři 
Úvod | Proč používat ODP | Jak přidat odkaz | Staňte se editorem | Diskuze | Blog
Katalog DMOZ.org postihl rozsáhlejší výpadek editační aplikace a s tím související nefunkčnost navrhování odkazů či jejich aktualizace. Katalog pro veřejnost jako takový je i nadále funkční. Navrhovatele odkazů prosíme o trpělivost. Více informací v příspěvku Výpadek editační aplikace.

Staňte se editorem a pomozte vytvořit největší katalog editovaný lidmi!

      Open Directory Project (ODP někdy také DMOZ) je největší lidmi editovaný katalog stránek na internetu. Vytváří ho obrovská skupina dobrovolných editorů a tak vzniká seznam zhodnocený lidmi "z oboru". Cílem není vytvořit katalog všech stránek na Internetu, ale spíše výběr toho nejlepšího, proto editoři zařazují většinou jen kvalitní a informačně hodnotné stránky. Součástí katalogu je také sekce věnovaná stránkám v českém jazyce. Do katalogu můžete navrhovat své stránky a nebo se můžete stát přímo jeho editorem.


      Na internetu je velké množství katalogů. Některé jsou plně automatizované (přidaný odkaz se bez kontroly ihned zařadí do katalogu) a některé spravují lidé - ty jsou z principu kvalitnější. Komerční katalogy si platí své zaměstnance, kteří se starají o zařazování odkazů a správu katalogu, ale kteří většinou nedokáží posoudit a správně zařadit odborněji zaměřené stránky. Pak ale také existují katalogy, jejichž správa je svěřena dobrovolníkům a tak mohou příslušné kategorie vytvářet opravdu zasvěcení lidé a tím je značně posílena kvalita katalogu - toho právě ODP využívá. Adresář ODP vítá editory, kteří ho mohou pomoci obohatit v oblastech, kterým se věnují ať již soukromě či pracovně, a nebo v regionálních kategoriích, ke kterým mají nějaký vztah.

      Katalog ODP tvoří neustále se rozrůstající komunita čítající desetitisíce dobrovolných editorů různých národností z celého světa. Každý z vás se může stát editorem - stačí jen chtít. Nejsou potřeba žádné odborné znalosti internetu, počítačů ani cizího jazyka a času tomu můžete věnovat kolik chcete. Klidně můžete vzít maličkou kategorii, ve které budete za 1 - 2 hodiny s prací hotovi a pak budete třeba jednou za 14 dní přidávat nové odkazy, které budou do sekce navrženy veřejností a odkazy, o kterých se sami dozvíte. Nikdo vás nebude kritizovat, že máte malou kategorii, ve které není nic moc na práci - naopak budeme rádi (malých kategorií je velmi velmi mnoho a každá pomoc je vítána). Pokud se vám editování zalíbí, jednoduše si požádáte o další kategorie.

      Práce pro ODP je práce neplacená, provozovaná z čistého entuziasmu. Svou činností pomáháte vytvářet prestižní katalog webových stránek a globálně tak pomáháte jiným uživatelům Internetu. Odměnou vám bude zadostiučinění z dobře vykonané práce. Tříděním a zařazováním odkazů do existujících struktur a vhodným vytvářením nových kategorií si tříbíte své znalosti a zkušenosti. Rozvinete také své komunikační schopnosti při diskuzích s ostatními redaktory a navíc se seznámíte se zajímavými lidmi z celého světa, byť jen virtuálně.

      Náplní práce editora je starat se o svěřenou kategorii (případně více svěřených kategorií). V této kategorii se stará o již zařazené odkazy, aby popisek odpovídal obsahu, aby stránka byla funkční a aby v příslušné kategorii nebyly zařazeny odkazy, které do kategorie nepatří, a také přidává odkazy nové a to buď ty, které sám najde (případně o nich ví), a nebo ty, které jsou do katalogu navrženy veřejností. Kromě toho je velice záslužné komunikovat na interních fórech a přispívat svými názory a tak udávat směr vývoji celého katalogu případně jeho české části. Komunikace na fóru ohledně české části je samozřejmě v českém jazyce.

      Jěště by bylo vhodné upozornit, že ODP v žádném případě neodmítá editory spojené s různými stránkami ani tvůrce a vlastníky www stránek (vždyť oni většinou dobře znají i další stránky z oboru), ale v žádném případě netoleruje editory, kteří své stránky a stránky obchodních spojenců jakkoliv zvýhodňují. Pokud je někdo s nějakými stránkami spojen, je nutné toto poctivě uvést do příslušné kolonky v přijímací žádosti - přiznání propojení se stránkami je jedinou správnou cestou, jak se stát editorem adresáře ODP. Jedná se o stránky, které jste vyrobili, naprogramovali nebo graficky vytvořili nebo se na těchto aktivitách podíleli. Dále ty, pro které jste poskytli obsah nebo které vlastníte nebo jste vlastnili včetně osobních a pracovních. Dále stránky, které jste vedli osobně nebo profesně a ty, které jste prodávali, inzerovali, optimalizovali nebo stránky organizací, pro něž stránky prezentujete. V "běžném" případě to budou alespoň osobní stránky a stránky např. zaměstnavatele/školy. Spousta editorů ODP má své stránky věnované stejnému tématu jako je kategorie, ve které editují, a přitom odvádějí velmi dobrou práci. Pokud však bude zjištěno, že některý z editorů zvýhodňuje s sním spojené stránky nebo záměrně znevýhodňuje ostatní stránky bude mu zablokován přístup do editorské aplikace.

Co editování obnáší?
      Editování v ODP může být legrační a uspokujující zkušenost. Každý z editorů získá své přihlašovací údaje na jejichž základě je mu umožněn přístup do editorské aplikace, kde může editovat v kategoriích, které mu byly svěřeny. Ještě než začne nový editor s prací v kategorii, o kterou si zažádal, měl by se seznámit se základy práce v katalogu (jaké stránky přidávat, jak tvořit titulky a popisky atd.) a po seznámení se základními pravidly se může dát do práce. Kromě samotného editování je velice záslužné pokud bude editor spolupracovat na interních fórech a svými názory přispívat k řešeným problémům a posouvat tak dopředu vývoj celého katalogu. Do diskuzních fór může posílat i své dotazy ohledně editování a také různé připomínky a může s ostatními editory probírat různé návrhy změn ve struktuře kategorií.

      V první fázi má editor trošku více práce (kontrola dosud zařazených odkazů, zda patří do kategorie, dále zpracování nezařazených odkazů, které do kategorie zaslali editoři a navrhla veřejnost a také je možné přidat odkazy, o kterých sám editor ví nebo je vyhledá - toto může samozřejmě dělat i průběžně). Tato fáze netrvá většinou déle než desítky minut až několik málo hodin (závisí na velikosti kategorie).

      Poté dosáhne kategorie stavu, kdy je postačující třeba jednou nebo dvakrát za měsíc zpracovat nově zaslané odkazy (pokud nějaké jsou) a případně dodat odkazy, o kterých se editor sám někde dozvěděl. Tato fáze je časově nenáročná, protože do menších kategoriích není zasíláno příliš mnoho stránek. Pokud se editorovi bude zdát, že v jemu svěřené kategorii už není moc co na práci (kromě toho, že občas přidá nějaký ten nový odkaz), může si zažádat o další kategorii, která už může být už trošku větší než první kategorie. Takto si může editor žádat postupně o další kategorie a časem může být třeba povýšen na editora s vyššími právy (například s právem editovat ve všech kategoriích po celém katalogu).

Podání žádosti o zařazení mezi editory ODP
      Pokud byste rádi editování katalogu vyzkoušeli nebojte se toho a vrhněte se na vyplnění žádosti o zařazení mezi editory. Vůbec není třeba čeho se bát - pokud by vás to náhodou nebavilo můžete toho kdykoliv bez udání důvodu nechat, ale editace skutečně má cosi do sebe. Za zkoušku nic nedáte, maximálně pomůžete dobré věci a získáte novou zkušenost.

      Před podáním žádosti si v katalogu vyberte kategorii, které byste se chtěli zkusit věnovat. Zvolte ji dle svých zájmů a především dle jazyka, který ovládáte. Pokud chcete editovat v češtině vyberte si nějakou kategorii v české části katalogu. Jako konkrétní kategorii si můžete vybrat tématickou kategorii jejíž oblasti se sami věnujete (například pracovně nebo máte nějakého koníčka) a nebo si můžete vybrat regionální kategorii, která je vám nějak blízká (například region, kde žijete nebo ke kterému máte nějaký vztah). Do začátku si vyberte nějakou menší kategorii bez editora (editoři jsou vypsání v dolní části stránky; v případě, že je tam napsáno: "Zkuste se stát editorem této kategorie", pak kategorie žádného editora nemá). Pokud si vyberete malou kategorii máte mnohem větší šanci, že budete přijati mezi editory - v úvahu přicházejí kategorie maximálně do 100 zařazených stránek. Je naprosto zbytečné si hned na začátku žádat o větší kategorie. V případě, že vás bude editování bavit požádáte si o další kategorie a můžete postupně editovat ve větších a větších kategoriích. Pokud máte kategorii již vybranou klikněte v horní liště na odkaz stát se editorem" (u jiných jazyků najdete obdobný ekvivalent). U některých zejména větších kategorií tento odkaz chybí a v nich není možno zažádat o editování - pokud je to váš případ vyberte si prosím jinou kategorii případně podkategorii.

      Po kliknutí na odkaz si přečtete informace pro podání žádosti a následně kliknete na tlačítko "Poslat" v dolní části stránky a tak se dostanete k formuláři, ve kterém vyplníte něco málo osobních údajů (jméno, příjmení, uživatelské jméno, jazyk ve kterém bude s vámi systém komunikovat, heslo, e-mail), vaše zkušenosti z oblasti, ve které chcete editovat (například v oblasti pracujete nebo je to váš koníček atd.), zkušenosti s internetem (nic odborného ohledně internetu po vás nikdo v žádném případě nechce - spíš jestli umíte s internetem pracovat), dále vysvětlíte svůj zájem o editování v ODP a především vložíte dva až tři ukázkové odkazy, které dle vašeho názoru patří právě do kategorie, o kterou žádáte, pochopitelně včetně dobře utvořených popisů (jisté tipy pro utváření popisků naleznete na stránce jak přidat odkaz do katalogu). Kromě toho je také nutné poctivě přiznat stránky, se kterými jste nějakým způsobem propojeni (viz výše).

      Po odeslání žádosti vám do pár minut přijde potvrzující e-mail, kterým je ověřena funkčnost vaší adresy. Tento email následně odešlete zpět na adresu odesílatele (tedy na něj odpovíte, nic však v něm nebudete měnit). Pokud se vám stane, že vám email nepřijde, je možné, že byl označen za spam a smazán - v tom případě zkuste žádost poslat znovu a zkuste uvést jiný email. Pokud se situace bude opakovat nebo nastane jiná komplikace či chyba neznamená to v žádném případě, že o vás nemá ODP zájem! Tuto situaci napište prosím do diskuze (viz níže) a uveďte váš kontaktní email a přezdívku, kterou jste uvedli do žádosti. Díky takovým chybám přichází ODP o spoustu editorů, kteří pak ODP kritizují v různých diskuzích, že jim nikdo neposlal ani email (emaily se odesílají, ale stává se, že cílový server oznámení smaže jako spam). Pokud na potvrzující email odpovíte, mělo by vám během pár minut přijít poděkování za podanou žádost. V této chvíli je vaše žádost zpřístupněna editorům s vyššími právy, kteří ji posoudí a rozhodnou o vašem přijetí či nepřijetí. O vašem přijetí či nepřijetí budete informováni emailem. Pokud vám do jednoho až dvou týdnů (většinou ale mnohem dříve) nepřijde žádný email ozvěte se například v diskuzi (viz níže). Pokud žádný mail neobdržíte neberte to prosím tak, že vás ODP nechce a že ani nemá slušnost to napsat - jak bylo již uvedeno chyba bývá na e-mailových serverech při filtrování spamu.

Přijetí editora ODP
      Pokud budete přijati dostanete prvotní informace již v emailu, kterým vám bude přijetí oznámeno. Po vašem přihlášení do systému se dostanete na takzvaný hlavní panel, kde jsou prováděny všechny akce. Máte zde vypsány "své" kategorie (uvozovky proto, že na ODP není nic jenom vaše), dále odkazy na nejrůznější pomocné nástroje a dokumenty, je zde také vstup do diskusních fór a čas od času se tady objevují informace o zajímavých akcích a systémová upozornění. Pochopitelně si můžete změnit svá nastavení jako je jméno, e-mail, časová zóna, používaný jazyk a další.

      Při vstupu do vámi editované kategorie naleznete opět celou řádku možností pro její správu. Můžete třeba změnit informace o dané kategorii, vytvořit pro ni FAQ, nastavit třídění podkategorií atd. Nejdříve zkontrolujete, zda má kategorie popisek (ten informuje o tom, jaké stránky se do ní zařazují), zda nejsou v kategorii odkazy, které do ní nepatří (ty přesunete do adekvátní kategorie) a zda nemají nějaké odkazy reklamní či vyzývavý popisek. Hlavní činností ale bude přidávání nových odkazů. Ty byste především měli zadávat samostatně, ale návrhy na zařazení budou chodit také z jiných kategorií a přímo od webmasterů. Vy poté posoudíte, zda patří právě k vám. Pokud ano a je vhodná k zařazení, opatříte ji popiskem (nemá-li ho stránka již připojený) a zveřejníte. Pokud ne, buď ji přesunete jinam nebo úplně smažete. Nové odkazy můžete také přidat hromadně z jiné stránky nebo ze samostatného dokumentu. Toto jsou jen základní informace - podrobnější informace naleznete přímo v dokumentaci a v diskuzních fórech.

Uvažte, zda se nechcete stát editorem a spravovat některou z kategorií. ODP má obsáhlé nástroje pro přidávání, úpravu i mazání odkazů. Můžete tak pomoci doplnit adresář o zajímavé stránky. Navíc si zvýšíte reputaci jako expert na danou oblast.


Odkazy do diskuzního fóra:Úvod | Podrobnější informace | Směrnice adresáře | Kategorie World/Česky | Katalog pro děti a mládež
Proč používat ODP | Jak přidat odkaz do ODP | Staňte se editorem | Diskuzní fórum | Odkazy

Tyto stránky pro vás ve svém volném čase vytvořili editoři české sekce adresáře ODP World/Česky.
Připomínky ke stránkám (co zde postrádáte, co by chtělo trošku rozvést atd.) pište prosím do tohoto diskuzního fóra.


Moji propagaci katalogu Open Directory Project podporuje Starhosting - profesionální webhosting, serverhosting a registrace domén.[CNW:Counter]